Privacy Notice

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 10.20.2023

Prezenta Politică de confidențialitate reglementează utilizarea de către dvs. a produselor, a serviciilor, a conținutului, a funcțiilor, a tehnologiilor etc. puse la dispoziție de către SC ECOTECH AQUA SRL., număr unic de identificare (UIN) J19/392/2011, cu sediul social și adresa situate la: România,Odorheiu Secuiesc 535600, str. Aleea Primăverii nr. 3/13.

În cadrul prezentei politici, termenii „noi”, nouă”, „a noastră/al nostru/ai noștri/ale noastre” se referă la SC ECOTECH AQUA SRL., Operatorul de date în privința datelor dvs. cu caracter personal.

Efectuând clic pe un buton sau bifând o casetă ce precedă expresia „Am citit și am înțeles Politica de confidențialitate”, și care va fi interpretat ca fiind semnătura dumneavoastră electronică valabilă în conformitate cu articolul 3 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, recunoașteți că ați fost informat cu privire la conținutul prezentei Politici de confidențialitate.

1. Prevederi generale

1.1. Prezenta Politica de confidențialitate reprezintă o componentă inseparabilă a Clauzelor și condițiilor generale ale SC ECOTECH AQUA SRL.

Noi, cu referire la SC ECOTECH AQUA SRL., număr UIN J19/392/2011, cu sediul social și adresa situate la: România,Odorheiu Secuiesc 535600, str. Aleea Primăverii nr. 3/13., acordăm o importanță deosebită protejării datelor clienților noștri. În prezenta Politică de confidențialitate, informăm Clienții cu privire la colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor lor cu caracter personal în momentul în care se înregistrează la sau utilizează serviciile noastre și tot ceea ce are legătură cu acestea.

Toate datele cu caracter personal ale clienților noștri sunt colectate, prelucrate și stocate în concordanță cu principiile stabilite în legislația aplicabilă și în Regulamentul general privind protecția datelor.

1.2. Trebuie să citiți cu atenție prezenta Politică de confidențialitate, pentru a fi informat(ă) în legătură cu politicile și practicile care se vor aplica datelor cu caracter personal ale Clientului, cu modul în care vor fi utilizate acestea și cu maniera în care le vom trata.

2. Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm.

Colectăm trei categorii generale de date cu caracter personal, în funcție de temeiul juridic al prelucrării lor.

2.1. Informații pe care le colectăm pentru aducerea la îndeplinire în mod adecvat a contractului încheiat de noi cu dvs.

Vă solicităm și colectăm de la dvs. următoarele informații, în momentul în care doriți să utilizați serviciile noastre. Aceste informații sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire în mod adecvat și corect a obligațiilor noastre contractuale. În absența colectării acestor date cu caracter personal, nu vom putea să vă punem la dispoziție serviciile noastre.

 • Numele persoanei care comandă produsul/serviciul
 • Numele persoanei care va primi produsul/serviciul
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de livrare

2.2. Informații pe care le colectăm cu consimțământul dvs. sau al unei părți terțe.

Puteți alege să ne oferiți informații personale suplimentare cu privire la dvs. sau la o parte terță. În eventualitatea în care ne comunicați date cu caracter personal ale unor părți terțe, declarați că ați obținut consimțământul acestora cu privire la divulgarea acestor date cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul consimțământului dvs. sau al consimțământului părții terțe ale căror date ni le-ați comunicat. Aceste informații pot fi:

 • orice alte informații divulgate de dvs. în legătură cu comunicarea continuă dintre noi, în scopul furnizării serviciilor de asistență clienți;
 • orice date cu caracter personal suplimentare, precum date de contact sau o altă adresă de livrare, în scopul furnizării serviciilor suplimentare pe care este posibil să ni le solicitați;
 • date privitoare la plângerile dvs. – avem obligația de a păstra un registru al plângerilor și de a colecta date despre astfel de plângeri.

2.3. Informații pe care le colectăm în temeiul obligațiilor noastre legale și al intereselor noastre legitime

În eventualitatea în care utilizați serviciile și site-urile noastre, vom colecta, inclusiv prin mijloace automatizate, informații care pot fi considerate date cu caracter personal. Aceste informații sunt necesare pentru a ne aduce la îndeplinire obligațiile prevăzute prin lege, precum și pentru satisfacerea intereselor noastre legitime de a îmbunătăți funcționalitățile serviciilor noastre:

 • date din documente oficiale, în scopul emiterii de facturi, în conformitate cu procedura prevăzută prin lege, precum și în scopul de a oferi oportunitatea restituirii TVA, a taxelor vamale și a altor taxe și comisioane similare;
 • informații despre utilizarea serviciilor noastre – stocăm informații despre utilizarea serviciilor noastre, precum comenzile pe care le-ați plasat;
 • informații privind accesul: colectăm automat date privitoare la accesările paginilor noastre web, iar aceste informații includ, în mod neexhaustiv: adrese IP, data și ora exactă a accesării, informații despre browserul cu ajutorul căruia s-a realizat accesul, alți identificatori unici.
 • module cookie: utilizăm module cookie și alte tehnologii similare care ar putea fi implementate în viitor și care ne permit să ne punem la dispoziție serviciile într-un mod convenabil pentru dvs.; Pentru mai multe informații despre Modulele cookie pe care le utilizăm, citiți Politica privind modulele cookie.
 • date privind utilizarea cardului de plată (în scopul de a executa o tranzacție de plată, dacă este cazul); Nu putem vedea datele aferente cardului de plăți pe care le-ați completat, însă aceste date sunt prelucrate automat și în mod securizat de POS-ul virtual plasat pe site-urile noastre, iar informațiile relevante sunt utilizate de instituția financiară în scopul inițierii și al prelucrării tranzacției cu cardul.

3. Modul în care utilizăm informațiile personale pe care le colectăm

Utilizăm, stocăm și prelucrăm informații, inclusiv date cu caracter personal, în scopul de a le oferi clienților finali produsele noastre. Nu utilizăm informațiile dvs. personale în scopul creării de profiluri, în scopuri de marketing sau în alte scopuri similare.

În viitor, putem implementa sisteme care prelucrează informațiile pe care le primim în scopul de a îmbunătăți funcționalitatea site-urilor noastre și serviciile noastre de asistență clienți, precum și de a institui modalități de comunicare mai simple și de a îmbunătăți securitatea serviciilor noastre online.

4. Distribuirea datelor cu caracter personal

4.1. Cu consimțământul dvs.

În eventualitatea în care ne-ați oferit instrucțiuni explicite, putem divulga informații personale despre dvs. către orice parte terță, în conformitate cu instrucțiunile dvs., de exemplu, în scopul de a furniza servicii post-vânzare (servicii de garanție oferite de părți terțe).

4.2. Către alți membri din grupul nostru de societăți

Putem comunica Datele dvs. cu caracter personal către membrii grupului nostru de societăți care sunt conectate în virtutea unei forme de proprietate sau de control comune, astfel încât să ne respectăm în mod adecvat obligațiile față de dvs. sau prevăzute în legislația aplicabilă sau să gestionăm riscul sau să ajutăm la detectarea și prevenirea unor acțiuni cu potențial ilegal și fraudulos și a altor încălcări ale politicilor și acordurilor noastre și pentru a ne ajuta să ne gestionăm nevoile legitime.

 

4.3. Către prestatori de servicii terți

Putem comunica informațiile personale unor furnizori terți de servicii în scopul de a ne aduce la îndeplinire obligațiile contractuale de a vă furniza produse și servicii, după cum urmează:

4.3.1. În scopul de a furniza serviciile de garanție asigurate de subcontractanți: Putem comunica numele și datele dvs. de contact subcontractanților noștri, cărora le transferăm anumite activități de service.

4.3.2. În scopul de a ne îndeplini obligațiile ce ne revin în temeiul legislației aplicabile, în scopuri contabile și fiscale și în scopul emiterii de facturi: Putem comunica date privind cartea dvs. de identitate către firmele de contabilitate ale căror servicii le utilizăm.

4.3.3. În scopul furnizării de produse și servicii: Putem comunica numele dvs., datele de contact și adresa, inclusiv adresa de livrare pe care ați comunicat-o, firmelor de curierat ale căror servicii le utilizăm pentru transportul produselor noastre.

4.3.4. În scopul de a pune la dispoziție conținutul online: Furnizorii noștri de servicii de găzduire și alți furnizori de servicii online înregistrează automat informații despre dvs., precum adresa IP, datele de acces și alte date privind comportamentul dvs. pe site-urile noastre.

4.3.5. În scopul de a accepta plățile cu cardul pe site-urile noastre: Instituția noastră financiară acceptantă (acceptatorul) prelucrează automat datele dvs. de plată, precum numărul cardului de plată, codul CVC, numele în relief, data expirării și alte informații similare, în cazul în care utilizați funcționalitatea pentru a plăti bunuri sau servicii cu cardul de plată.

5. Perioada de păstrare a datelor

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu cerințele legii privind păstrarea respectivei categorii de date cu caracter personal.

În eventualitatea în care nu există cerințe juridice aplicabile stocării categoriilor relevante de date cu caracter personal, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate de către noi pe o perioadă care nu va depăși perioada prevăzută pentru expirarea termenului de prescripție aplicabil oricărei relații legale care poate exista între noi.

6. Îndeplinirea obligațiilor noastre prevăzute prin lege

Putem comunica informațiile dvs., inclusiv informațiile personale, către instanțele judecătorești, organele de anchetă, autoritățile publice sau alte părți terțe autorizate prin lege, în măsura permisă prin lege, în următoarele scopuri: (i) pentru îndeplinirea obligațiilor noastre prevăzute prin lege; (ii) pentru a respecta cerințele procedurale și pentru a ne proteja împotriva acțiunilor în instanță; (iii) pentru a răspunde solicitărilor autorităților care anchetează infracțiuni sau alte activități ilegale sau care anchetează alte comportamente care ne pot expune pe noi, pe dvs. sau pe oricare dintre clienții noștri unui risc juridic; (iv) pentru implementarea și administrarea Clauzelor și condițiilor noastre generale; (v) pentru protejarea drepturilor, a proprietății sau a confidențialității noastre sau ale angajaților noștri, ale societăților membre ale grupului nostru sau ale publicului general.

7. Comunicarea informațiilor în exteriorul Spațiului Economic European (SEE).

Utilizăm o varietate de furnizori terți în momentul în care vă punem la dispoziție produsele noastre.

Pentru a ne facilita operațiunile globale, putem transfera, stoca și prelucra informațiile dvs. în cadrul grupului nostru de societăți sau apelând la furnizori de servicii cu sediul în Europa. Legile din aceste țări pot fi diferite de legile aplicabile în Țara dvs. de domiciliu. Nu transferăm date cu caracter personal în exteriorul SEE, cu excepția cazului în care furnizorii noștri de servicii de găzduire și alți furnizori de servicii online vă pun la dispoziție conținutul nostru online din aceste țări non-SEE. În cazul în care transferăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal în exteriorul SEE, ne-am asigurat că există măsuri de protecție adecvate pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor, de exemplu, respectarea deciziilor aplicabile privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. La cerere, vom oferi informații suplimentare privind modalitățile care contribuie la asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor.

8. Drepturile dvs.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile descrise la această secțiune, trimițând un e-mail către shop@grunwald.eco. Vă rugăm să luați notă că vă putem solicita să vă verificați identitatea înainte de a întreprinde acțiuni suplimentare în privința solicitării dvs.

8.1. Accesarea și portabilitatea datelor

La cerere, aveți dreptul de a accesa și de a primi și/sau transfera datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru dvs. Veți primi un răspuns cel mai târziu în termen de o lună, exceptând situația în care nu este posibil să procedăm astfel din cauza naturii solicitării dvs. și/sau a complexității acesteia, caz în care vă vom înștiința cu privire la necesitatea prelungirii acestui termen-limită.

În special, aveți dreptul:

 • de a primi o copie a datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat și care să permită reutilizarea;
 • de a vă transfera datele cu caracter personal de la un operator la altul;
 • de a vă stoca datele cu caracter personal pentru utilizarea personală ulterioară pe un dispozitiv privat; și
 • de a beneficia de transmiterea datelor dvs. cu caracter personal în mod direct de la un operator la altul, fără niciun impediment.

Legislația aplicabilă vă poate da dreptul să solicitați copii ale informațiilor dvs. personale pe care le deținem.

Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept, în cazul în care putem dovedi că natura solicitării dvs. este evident nefondată sau excesivă.

8.2. Rectificarea informațiilor inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a ne solicita să corectăm informațiile dvs. personale inexacte sau incomplete (și pe care nu le puteți corecta personal, prin intermediul serviciului nostru online). Veți primi un răspuns cel mai târziu în termen de o lună, exceptând situația în care nu este posibil să procedăm astfel din cauza naturii solicitării dvs. și/sau a complexității acesteia, caz în care vă vom înștiința cu privire la necesitatea prelungirii acestui termen-limită.

Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept, în cazul în care putem dovedi că natura solicitării dvs. este evident nefondată sau excesivă.

8.3. Ștergerea („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a solicita ștergerea informațiilor personale pe care le prelucrăm despre dvs. Veți primi un răspuns cel mai târziu în termen de o lună, exceptând situația în care nu este posibil să procedăm astfel din cauza naturii solicitării dvs. și/sau a complexității acesteia, caz în care vă vom înștiința cu privire la necesitatea prelungirii acestui termen-limită. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept, în cazul în care putem dovedi că natura solicitării dvs. este evident nefondată sau excesivă sau dacă nu avem dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal din cauza unei obligații existente, prevăzute prin lege.

8.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept, în cazul în care putem dovedi că natura solicitării dvs. este evident nefondată sau excesivă sau dacă nu avem dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza unei obligații existente, prevăzute prin lege.

8.5. Obiecții cu privire la prelucrare.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării automate a datelor dvs. cu caracter personal și de a solicita ca acestea să fie prelucrate prin intervenția umană. Veți primi un răspuns cel mai târziu în termen de o lună, exceptând situația în care nu este posibil să procedăm astfel din cauza naturii solicitării dvs. și/sau a complexității acesteia, caz în care vă vom înștiința cu privire la necesitatea prelungirii acestui termen-limită.

Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept, în cazul în care putem dovedi că natura solicitării dvs. este evident nefondată sau excesivă.

8.6. Retragerea consimțământului

În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale de către noi, vă puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ și, în eventualitatea în care nu mai există alte temeiuri pentru prelucrarea legitimă a datelor dvs. cu caracter personal, vom fi obligați să încetăm prelucrarea datelor cu caracter personal relevante.

8.7. Depunerea plângerilor

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritățile competente de protecție a datelor, în eventualitatea în care considerați că am încălcat oricare dintre drepturile dvs. în momentul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Autoritatea competentă este The National Supervisory Authority for Personal Data Processing cu adresa la: B-dul Magheru 28-30, Sector 1 BUCUREŞTI anspdcp@dataprotection.ro, +40 31 805 9211.

9. Securitate

Implementăm și actualizăm constant măsuri de protecție de natură administrativă, tehnică și fizică pentru a îmbunătăți securitatea informațiilor dvs. în scopul de a preveni accesul neautorizat la date sau pierderea, distrugerea sau modificarea acestora. Unele dintre aceste măsuri pe care le aplicăm sunt criptarea, pseudonimizarea, instituirea unui firewall și controlul accesului la datele cu caracter personal. În cazul în care cunoașteți sau suspectați că a avut loc o accesare neautorizată a datelor dvs. cu caracter personal, contactați-ne folosind datele de contact de pe site-ul nostru grunwaldshop.ro.

10. Modificări aduse Politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezenta Politică de confidențialitate, în conformitate cu această prevedere. Dacă aducem modificări prezentei Politici de confidențialitate, vom face disponibilă versiunea revizuită a Politicii de confidențialitate pe site-ul nostru și, în acest mod, vom considera că toți clienții au fost informați în mod adecvat. În eventualitatea în care nu aveți obiecții cu privire la modificările efectuate, vi se vor aplica prevederile noii Politici de confidențialitate, fără a fi necesar să vă solicităm alte confirmări.